สำนักงาน กกต.ได้มีประกาศเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.และกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จากเดิมวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ออกไปก่อน และหากมีการกำหนดวันรับสมัครใหม่เมื่อใดจะแจ้งวันรับสมัครและกรอบระยะเวลาในการรับสมัครให้ทราบต่อไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/่ประชาสัมพันธ์