สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 31 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 จำนวน 8 วิชาเอก รวม 31 ราย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

สามารถดูประกาศการขึ้นบัญชีและรายชื่อผู้ขึ้นบัญชี ได้ที่ http://phuket-moe.xyz/2018/09/06/09061629/

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์