ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก(ลำดับที่1)มารายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00น.

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์