ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตถึงแนวทางในการทำความร่วมมือระหว่างศึกษษธิการจังหวัดภูเก็ต กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

(ขวา) นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์