รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์