รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็น ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์