ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประกวด/แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกำหนดจัดงานประกวด/แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดตรัง
โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ https://www.south68.sillapa.net/sp-pkt1/ (ปิดรับสมัคร 12 กันยายน 2561 เวลา 16.30น.)

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 076 211 428 ต่อ 17

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์