ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 – 7 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acc.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์