การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมฯ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์