ขอเชิญชวนมีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงานบุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์