การยื่นขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดส่งข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ http://bit.ly/2xY26uo

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์