การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดส่งข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ http://bit.ly/2LEJPVf

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์