ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุม

ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กำหนดโรงเรียนละ 1 คน กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และอ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2HIhdYv

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์