การขอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

กำหนดส่งข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบ พช.2 – พช.5 ได้ที่เว็บไซต์ สช. โดยคลิกที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2xZy7T1

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ http://bit.ly/2MeUFSN

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์