ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
– สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
– ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญ – 30 กันยายน 2561
– ค่าตอบแทน 15,000บ. พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%
กำหนดรับสมัครในวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076 279 239 หรือ 088 762 4902

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์