การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต(ที่เปิดสอนสายสามัญ)

ด้วย สโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)
ในระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โดยมีความธรรมเนียมและค่าอาหารการฝึกอบรมคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี 805-0-66940-8

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งใบสมัครได้ที่สโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
และหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มให้ติดต่อกับทางสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ตโดยตรง

คลิกที่นี่เพื่อดูและดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์