วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปวช. (เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน จำนวน 6 สาขา ดังนี้

  1. การท่องเที่ยว
  2. การโรงแรม
  3. อาหารและโภชนาการ
  4. ภาษาต่างประเทศ
  5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  6. การบัญชี

นักศึกษาที่สมัครเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยและอาหารครบทุกมื้อ โดยทางวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียน คือ จะต้องมาเรียนด้วยความสมัครใจและต้องสามารถทำวัตรเช้า – เย็น ได้โดยไม่มีเงื่อนไข

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ > https://goo.gl/mujs5w