ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสุข

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร/ชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสุข
โรงเรียนหรือองค์กรหรือชุมชนใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดูได้รายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่ด้านล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านดูรายละเอียด

และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทร 076-223-617

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์