การพัฒนาแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0296/3293 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง การพัฒนาแบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

2. (ร่าง) แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561