ศธจ.ภูเก็ตจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

  • แนวทางการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด
  • แนวทางการดำเนินงาน รายงานระบบ CATAS System
  • แนวทางการรายงานการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
  • การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชนในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวชี้แจงถึงแนวทางการทำงานให้แก่ผู้แทนจากสถานศึกษาเอกชนในสังกัดได้รับทราบร่วมกัน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์