สอบครูผู้ช่วยในวันที่สอง(วันสุดท้าย)ของจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

17 ธันวาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ สนามสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ร.ร.สตรีภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทน สพฐ. และกศจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกครูช่วย โดยวันนี้(17 ธ.ค. 60) เป็นวันสุดท้ายของการสอบ ซึ่งเป็นการสอบในภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ผู้เข้าสอบมาเตรียมตัวรอเข้าสอบ ณ สนามสอบโดยพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางวิมลมาลย์ รินไธสงค์ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทน สพฐ. ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการใน กศจ.ภูเก็ต ซึ่งวันนี้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลาเช้าก่อนเริ่มเวลาสอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการประจำห้องสอบสัมภาษณ์เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

รอง ศธจ.ภูเก็ต ตรวจดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้องสอบฯ

คณะกรรมการประจำสนามสอบเตรียมความพร้อมในจุดพักรอเรียกสัมภาษณ์

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3 คน

ร.ร.สตรีภูเก็ต สถานที่สอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์