บรรยากาศของการสอบครูผู้ช่วยวันแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ สนามสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ร.ร.สตรีภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทน สพฐ. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกครูช่วย ซึ่งเป็นวันแรกของการสอบคัดเลือกฯ บรรยากาศการสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ ผู้แทน สพฐ. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้องสอบ

(ซ้ายสุด) นายสมพร ฉั่วสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทน สพฐ. นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ฟังคำชี้แจงวิธีการใช้กระดาษคำตอบจากเจ้าหน้าที่ ม.สวนดุสิต

เจ้าหน้าที่จาก ม.สวนดุสิต ชี้แจงเกี่ยวกับตัวข้อสอบและกระดาษคำตอบให้แก่คณะกรรมการคุมสอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยทำการตรวจสแกนวัตถุโลหะและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าสอบเป็นไปอย่างเข้มงวด

นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการทำงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตรวจความเรียบร้อยบริเวณสนามสอบ

ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ณ สนามสอบฯ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลางประจำสนามสอบ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติฯ ของผู้เข้าสอบ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์