ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันนี้ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายรัชพร นิลพังงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยจังหวัดภูเก็ต เพื่อปลูกฝังความแข็งแกร่งในการต่อต้านทุจริต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายปรีชานันต์ พุ่มเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชนเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

(ขวาสุด) นายรัชพร นิลพังงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

(ซ้ายไปขวา) นายรัชพร นิลพังงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน

(จากซ้ายไปขวา) นางบรรณกมล ทิพย์รัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายรัชพร นิลพังงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวประไพพรรณ อยู่คง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์