สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30น. ณ บริเวณลานว่าง ซอยเกาะแก้ว 29 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by Our Hands and Hearts” ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่สะอาดและเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ภาคส่วนราชการ และทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือ รู้ถึงคุณค่าสำคัญของเมืองสะอาด

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

นายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด

นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์