ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07:00น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

พบปะพูดคุยกับนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะที่ได้มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรฯ เช่นเดียวกัน

พบปะพูดคุยและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์