รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน ณ ปรัมพิธี บริเวณสวนสาธารณะ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ซึ่งมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีฯ

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์