สรุปจำนวนผู้สมัครรับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลสถิติผู้สมัครรับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แยกจำนวนตามวันที่มาสมัคร