บรรยากาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องรับสมัคร ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีนายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดูแลความเรียบร้อยในการรับสมัคร และความพร้อมของคณะกรรมการรับสมัคร

นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของสถานที่ในการรับสมัคร พร้อมตรวจเยี่ยมผู้สมัครสอบฯ

นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยรายแรกของวันนี้ โดยสมัครในสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

กรรมการรับสมัครฯ พร้อม

 

จิรวัฒน์ / ประชาสัมพันธ์