ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SuperMind Project ก้าวสู่สังคมตงห่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU โครงการ SuperMind Project ก้าวสู่สังคมต่งห่อ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนรภัทร ปลอดทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

จิรวัฒน์/ข่าว